Kategorije Kategorije

Izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo z namiSpoštovani ljubitelji Zdravega nasmeha, konec maja stopi v veljavo nova Uredba EU - GDPR, ki izboljšuje varstvo osebnih podatkov. Odgovorno ravnanje in skladno delovanje z zakonodajo z vašimi osebnimi podatki je za nas izjemnega pomena.

Želimo vam predstaviti, kako bo uredba vplivala na bolj varno in odgovorno ravnanje z vašimi osebnimi podatki, kako se kot podjetje zavezujemo k zaupanju in spoštovanju vaše zasebnosti ter kako spremembe s številnimi ugodnostmi koristijo vsem.

Kaj je GDPR in kakšne spremembe prinaša za posameznika?

Pravica do zasebnosti je ena najpomembnejših človekovih pravic. Evropski parlament in Svet sta leta 2016 sprejela novo splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov, ki začne veljati 25. maja 2018. Nova splošna uredba velja za vsa podjetja, ki uporabljajo ali kakorkoli obdelujejo osebne podatke državljanov EU. Splošna uredba postavlja enotna pravila za varstvo osebnih podatkov v EU, nekatera vsebinska in postopkovna vprašanja pa bodo v Sloveniji urejena tudi v novem Zakonu o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2).

Po novi uredbi bo posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, moral podati izrecno privolitev v obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, prav tako pa bodo posamezniku predstavljeni nameni, na katere se bo njegova privolitev nanašala.

Kaj lahko z uvedbo ukrepov GDRP pričakujete prejemniki naših novic in naši kupci?

• Lasten nadzor nad svojimi osebnimi podatki.
• Enostavno spreminjanje svojih osebnih podatkov.
• Zahteva za popravek.
• Zahteva za izbris.
• Izrecne in jasne privolitve za kaj podjetje podatke uporablja.
• Obveščanje o ponudbi produktov in storitev zainteresiranim kupcem.
• Manj nepotrebnega obveščanja.

Imate dodatna vprašanja?

V podjetju Flegis, d.o.o., je skrb za vaše osebne podatke prevzela pooblaščenka za varstvo osebnih podatkov Karolina Marolt, ki vam je na voljo v primeru dodatnih vprašanj, povezanih z obdelavo osebnih podatkov in uresničevanjem pravic na podlagi veljavnih predpisov.

Za dodatna vprašanja nam lahko pošljete sporočilo na gdpr@flegis.si.