Odnosi med ustnimi bakterijami in vpliv antibiotikov  29.07.2019   Preventiva

Ali ste vedeli, da je ustna votlina eno izmed najbolj poseljenih območij v človeškem telesu? V ustih namreč »prebiva« ob 100 do 200 različnih sevov bakterij, ki so, tako kot mi, med seboj v različnih odnosih. Razmerje med sosednjimi vrstami bakterij je lahko tekmovalno, ko se med seboj borijo za omejene vire ali sodelovalno – tako, da so izločki ene vrste bakterij hrana za drugo vrsto.

Razmerja med bakterijami pa vplivajo tudi na to, kako (ne)učinkoviti so pri zdravljenju določenih bolezni antibiotiki. Raziskovalci z Univerze Yale in Inštituta za tehnologijo iz Atlante, ki so v ospredje svoje študije postavili prav razumevanje sodelovalnih odnosov med bakterijami, so postavili tezo, da je od odnosa med vrstami bakterij odvisno, kako nanje učinkujejo različni antibiotiki.

Izsledki študije so pokazali, da je med dvema vrstama bakterij, ki sta v tekmovalnem razmerju, antibiotik zatrl bolj občutljivo vrsto in tako omogočil razrast bolj odporne vrste. V primeru sodelovalnih odnosov med bakterijami pa je zaviranje razraščanja bolj občutljive vrste zavrlo tudi razrast odpornejše vrste bakterij. Rezultati so izvrstno izhodišče za nadaljnje raziskave, ki bodo pomagale razumeti, kako izboljšati učinkovitost zdravljenja z antibiotiki.


Vir: Dental Tribune